کلاس سلفژ آذربایجان آنلاین و مجازیآموزش سلفژ در آذربایجان

-

Online solfege lesson in azerbaijanبطور خلاصه خواندن و نوشتن نت های موسیقی را  که اغلب با آموزش تئوریک همراه است سلفژ می گوییم. سه مبحث صداخوانی، وزن خوانی و دیکته موسیقی در سلفژ آموزش داده می شود.
تعداد کلاس : 3