ویدیو

اجرای استاد آرش شهیدی
94 بازدید 1399/09/15
موتیف در موسیقی
95 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های کوبه ای
78 بازدید 1399/09/14
از کی ساز تهیه کنیم؟
82 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های زهی
78 بازدید 1399/09/11
معرفی ساز های بادی
68 بازدید 1399/09/11
گروه نوازی در آی نواز
80 بازدید 1399/09/11
نحوه رسم کلید سل
141 بازدید 1399/09/05
انتخاب ساز مناسب کودک
103 بازدید 1399/09/05
تمرین جلوی آیینه
95 بازدید 1399/09/05
ساز چیست؟
93 بازدید 1399/09/05
معرفی وبسایت آی نواز
205 بازدید 1399/04/10