ویدیو

اجرای استاد آرش شهیدی
166 بازدید 1399/09/15
موتیف در موسیقی
175 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های کوبه ای
133 بازدید 1399/09/14
از کی ساز تهیه کنیم؟
138 بازدید 1399/09/14
معرفی ساز های زهی
129 بازدید 1399/09/11
معرفی ساز های بادی
116 بازدید 1399/09/11
گروه نوازی در آی نواز
139 بازدید 1399/09/11
نحوه رسم کلید سل
272 بازدید 1399/09/05
انواع کلید ها در موسیقی
121 بازدید 1399/09/05
انتخاب ساز مناسب کودک
167 بازدید 1399/09/05
تمرین جلوی آیینه
149 بازدید 1399/09/05
ساز چیست؟
145 بازدید 1399/09/05
معرفی وبسایت آی نواز
288 بازدید 1399/04/10