کلاس های آموزش بلز آنلاین و مجازی


کلاس بلزآموزش بلز

بهترین روش

یاد گیری موسیقی

ارف برای کودکان

ساز بلز

میباشد و کودک در ابتدا
سرایش نت
،
ریتم خوانی
و
تئوری موسیقی
را فرا میگیرد. و سپس

آموزش نت بلز برای کودکان

برای او جذاب است ، در

کلاس بلز کودک

آموزش نت خوانی بلز

را فرامیگیرد و سپس

آموزش نواختن بلز

را می آموزد.
در

کلاس موسیقی بلز

آموزش زدن آهنگ

با

بلز

بسیار ساده است . در مجموعه آی نواز

کلاس بلز برای کودکان

برگزار میشود .

کلاس بلز

به صورت

کلاس آنلاین بلز

، و

کلاس آموزش بلز

است که به صورت

آموزش بلز گام به گام

و

آموزش بلز تصویری

انجام میگیرد که کودک میتواند

آموزش بلز مجازی

را بیاموزد.انواع بلز

به

بلزهای دیاتونیک

و

بلز های کروماتیک

تقسیم میشوند . بیشترین

برندهای بلز

:

بلز فروزنده

و

بلز رها

است.