کلاس های آموزش سلفژ آنلاین و مجازیآموزش سلفژ

-

Online solfege lessons


بطور خلاصه خواندن و نوشتن نت های موسیقی را  که اغلب با آموزش تئوریک همراه است سلفژ می گوییم. سه مبحث صداخوانی، وزن خوانی و دیکته موسیقی در سلفژ آموزش داده می شود.
تعداد کلاس : 3

کلاس سلفژآموزش سلفژ

کلاس آموزش سلفژ

به شما در درک بهتر
تئوری موسیقی
کمک می کند .

سلفژ و صداسازی

در
خوانندگی و ترانه سازی
تاثیر بسیاری دارد.

کلاس سلفژ و صداسازی

یک ابزار ارزشمند برای یک
موزیسین
است. ما در آی نواز

کلاس آنلاین سلفژ

را به صورت

آموزش کامل سلفژ

برگزار می کنیم

آموزش گام به گام سلفژ

و

آموزش تصویری سلفژ

برای شما آماده ثبت نام است .

آموزش سلفژ آنلاین

با

آموزش سلفژ پوزولی

شروع می گردد و

پکیچ آموزش سلفژ

و

نرم افزار های آموزش سلفژ

را به همراه دارد .

آموزش سلفژ کودکان

، میتواند تاثیر به سزایی در روند
یادگیری موسیقی
آنها داشته باشد